Αρχείο tag: Square

Ολική αποτυχία η συνένωση Squaresoft και Enix…
gaming

…τουλάχιστον κατά τον Hisashi Suzuki, στέλεχος της νυν Square Enix και πρώην πρόεδρο της Square Σκέτο.