Αρχείο tag: Lycos

Μεγάλη καζούρα για τη Google
web

Έχασε σε δίκη καταπάτησης ευρεσιτεχνίας και θα πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια.