Πως το lag μπορεί να καταστρέψει την ζωή σου

Πολλές είναι οι χρήσεις που μπορεί να έχει το Oculus Rift έτσι ένας Σουηδικός ISP (πάροχος ίντερνετ) έφτιαξε μια έξυπνη διαφήμιση χρησιμοποιώντας μια κάμερα και ένα Raspberry Pi ενσωματωμένα πάνω στο Oculus Rift.

oculus-lag-experiment

Συνδυάζοντας τα παραπάνω έβαλε ανθρώπους να κάνουν καθημερινές δραστηριότητες ,αλλά η παγίδα ήταν ότι η απεικόνιση είχε μικρή χρονοκαθυστέριση, τα αποτελέσματα σαφώς ήταν καταστροφικά  και απέδειξαν πως αν το lag υπήρχε και εκτός του ίντερνετ, θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα.  Δείτε και μόνοι σας: