Τα μειονεκτήματα των smartphones σε ένα βιντεο

Μήπως τελικά το κακό έχει παραγίνει και πρέπει να συνέλθουμε? Λέω μήπως..
SmartphonesFT

Η τεχνολογία έχει εισέλθει για τα καλά σε κάθε πτυχή της ζωής μας, αυτό όμως δεν είναι πάντα απαραίτητα καλό. Μέσα στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί θα… καταλάβετε το γιατί!