Πρόβατα η χρήστες του iPhone κατά τη Nokia

Αυτό το βίντεο τα εξηγεί όλα…

Λεετ CSS haX0r και fulltime TechnoDAD.