Θα σε πάρω να φύγουμε…

Μετά από σύντομη σύσκεψη με τα στελέχη του unregistered αποφασίσαμε να σας ενημερώνουμε για κάθε ενδιαφέρουσα αγγελία που θα συναντάμε είτε αφορά εργασία είτε… όχι. Σύμφωνα λοιπόν με το απόκομμα που σας παρουσιάζουμε μπορείτε να ταξιδέψετε πίσω στον χρόνο, με δικό σας “όχημα” και όταν με το καλό ματαεπιστρέψετε να αμοιφθείτε αδρά!

αγγελία για επιστροφή στον χρόνο
Και μια γυναικεία ματιά στον κόσμο των geeks ... γιατί δεν υπάρχουν μόνο μαύρα πληκτρολόγια!
  • ducklord

    Ιδιαίτερη προσοχή στο “φέρτε τα δικά σας γκάνια”. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις εκ… εμ… “τότε”..!

  • ducklord

    Ιδιαίτερη προσοχή στο “φέρτε τα δικά σας γκάνια”. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις εκ… εμ… “τότε”..!